หัวฉีด (injector)

หัวฉีด

มีหน้าที่ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จะเกิดคราบสกปรกที่ หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันหัวฉีดต่ำกว่ามาตรฐานหรือ หัวฉีด แต่ละตัวจ่ายน้ำมันไม่เท่ากัน มีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด มีควันดำ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

หัวฉีดดีเซล

ในปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะเป็น หัวฉีด สปริง 2 ชั้น คือหัวฉีดกลไกที่มีสปริง 2 ตัว อยู่ในหัวฉีดตัวเดียวกัน ซึ่งใน หัวฉีด ธรรมดาจะ มีสปริง 1 ตัว มีแรงดันในการฉีดน้ำมันเพียงค่าเดียว แต่หัวฉีดสปริง 2 ชั้น จะมีแรงดันการฉีดน้ำมัน 2 ค่า โดยที่รอบเครื่องต่ำๆ หัวฉีด จะฉีดน้ำมันที่แรงดันต่ำ แต่ถ้ารอบเครื่องสูงขึ้น หัวฉีด จะฉีดน้ำมันที่แรงดันสูงขึ้น ทำให้การฉีดของน้ำมันสมบูรณ์ เป็นฝอยละเอียดมากขึ้น การเผาไหม้จึงสมบูรณ์ทั้งรอบต่ำถึงรอบสูง

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก โดยปรกติจะเช็คหัวฉีดทุกๆ 50,000 กิโลเมตร

บริษัทเชียงใหม่ดีเซลจำกัด สามารถแก้ไขได้ หากหัวฉีดจ่ายน้ำมันผิดปรกติ โดยการล้างทำความสะอาด ปรับตั้งแรงดัน หัวฉีด ตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด ซึ่งทำให้แก้ปัญหาเครื่องยนต์ควันดำ กินน้ำมัน ไม่มีกำลังได้

This entry was posted in ปั๊มดีเซล. Bookmark the permalink.

Comments are closed.