ปั๊มดีเซล (Diesel pump)

ปั๊มดีเซล

ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมันส่งให้ หัวฉีด โดยจะควบคุมปริมาณน้ำมันและช่วงเวลา(Timing) ในการฉีดให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะต่างๆกันเช่น เวลาต้องการใช้กำลังมากๆ ในเวลาขึ้นทางชันหรือบรรทุกหนัก ก็ต้องจ่ายน้ำมันมาก เวลาลงเขาหรือเหยียบเบรค(มีการถอนคันเร่ง) ปั๊มก็จะหยุดการจ่ายน้ำมันเข้า หัวฉีด

ปั๊มกลไกแบบ Inline

ปัจจุบันปั๊มดีเซลมี 2 แบบหลักๆ คือ
1.แบบกลไกควบคุม
2.แบบไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิคควบคุม เช่นระบบEFI, คอมมอนเรล
ปั๊มดีเซลแบบกลไกควบคุม มี 2 รูปแบบหลักๆคือ
1.1 ปั๊มแบบInline หรือแบบแถว ใช้ในเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1 สูบจนถึงเครื่องยนต์ขนาด 12 สูบที่ต้องการปริมาณน้ำมันมาก รอบเครื่องยนต์ไม่สูงมากนัก จะมีจำนวนลูกปั๊มที่เป็นตัวจ่ายน้ำมัน เท่ากับจำนวนสูบของเครื่องยนต์ มีใช้ตั้งแต่เครื่องยนต์รุ่นเก่า จนปัจจุบันยังใช้อยู่กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่เช่น รถสิบล้อ รถแบคโคร เครื่องปั่นไฟ เครื่องเรือเป็นต้น

ปั๊มกลไกแบบ VE

1.2 ปั๊มแบบ VE หรือแบบจานจ่าย ใช้ในเครื่องยนต์ 3 สูบ– 6 สูบจะมีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบากว่าแบบ inline มีลูกปั๊มเพียงตัวเดียว ใช้ในเครื่องยนต์ที่ต้องการอัตราเร่งไว เช่นรถกระบะ รถโฟรค์ลิฟ รถไถรุ่นใหม่ๆเป็นต้น

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันดีเซลมาก มีน้ำมันดีเซลรั่วที่ตัวปั๊ม โดยปรกติจะมีการตวจเช็คปั๊มทุก ๆ 150,000 กิโลเมตรหรือ 5 ปี

บริษัทเชียงใหม่ดีเซลจำกัด สามารถแก้ไขได้โดยการตรวจเช็คปั๊ม ปรับค่าแรงดัน ปริมาณการจ่ายน้ำมัน ตาม DATA ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ทำให้ปั๊มดีเซลจ่ายน้ำมันอย่างสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของเครื่องยนต์ ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องตามเวลา (Timing) การจุดระเบิด ทำให้รถยนต์ประหยัดน้ำมันได้

ปั๊มดีเซล EFI

This entry was posted in ปั๊มดีเซล. Bookmark the permalink.

Comments are closed.